Menu Zamknij

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości …

Pisarze polscy w walce o niepodległość
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !
(…)
/Maria Konopnicka/
Pisarze i poeci polscy na przestrzeni wieków podejmowali w swych utworach problematykę związaną z latami niewoli, czasem walk narodowowyzwoleńczych, jak również starć obronnych o zagrożone przez wroga granice państwa polskiego oraz dumy z polskości i bycia Polakiem. Poprzez swoje uniwersalne dzieła, w chwilach trudnych i bolesnych, wlewali w serca rodaków nadzieję na odzyskanie utraconej niegdyś, a tak bardzo upragnionej wolności. Przypominali, że mimo tego, iż (…) Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania (…) łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować (…).
Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Listę 44 tekstów Antologii Niepodległości.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *