Menu Zamknij

HISTORIA BIBLIOTEKI

W 1946 roku istniała biblioteka szkolna posiadająca niewielki zasób książek, z których możliwość korzystania miały jedynie dzieci szkolne. W tym roku w miejscowej szkole została zaangażowana nauczycielka Pani Leokadia Nowak. Mając bardzo duży zasób energii i entuzjazmu, już z początkiem 1947 roku przystąpiła do organizowania Gminnej Biblioteki Publicznej, obejmując jej kierownictwo. Funkcję tą pełniła do końca pierwszego półrocza 1952 roku.Początki pracy były jak zwykle trudne. Bibliotekę urządzono w jednym pomieszczeniu budynku gminnego, przydzielonego przez wójta gminy Henklisa. Wyposażona była zaledwie w jedną szafę na książki, jeden stół i dwa krzesła. W szafie mieścił się pierwszy księgozbiór liczący sto tomów. Książki te pochodziły ze zbioru szkolnego. W tym samym czasie 100 książek przydzielono z biblioteki w Koźlu i tym samym ubogi księgozbiór powiększył się. Pani Leokadia Nowak usilnie starała się o rozpropagowanie utworzonej przez siebie placówki informując o niej mieszkańców na wszystkich zebraniach, kursach repolonizacyjnych oraz przez dzieci szkolne. Wzbudziło to duże zainteresowanie szczególnie wśród młodzieży. Rok 1948 – w dniu 5 czerwca biblioteka została zarejestrowana w wydziale oświaty. Dwa razy w tygodniu były wypożyczane książki i pracowano z młodzieżą. Zarejestrowanych czytelników było 122 a wypożyczeń 520. Rok 1949 zamyka najtrudniejszy okres pracy. Gminna Biblioteka otrzymała na własność z Ministerstwa Oświaty i Komitetu Upowszechniania Książek za pośrednictwem biblioteki powiatowej w Koźlu 500 książek. W oparciu o wzbogacony księgozbiór liczący już 858 tomów zorganizowano 4 punkty biblioteczne – Łężce, Gierałtowice, Dębowa, Kobylice, Długomiłowice. Zmiany struktury administracyjnej powiatu w 1954 roku pociągnęło za sobą zmiany. Biblioteka została przemianowana z Gminnej na Gromadzką. W 1969 roku było już 8 punktów bibliotecznych. Księgozbiór systematycznie wzrastał: 1965 – 4919 tomów, 1966 – 5510 tomów, 1967 – 5984 tomów, 1968 – 6591 tomów, 1969 – 7013. W późniejszych latach przeprowadzano konkursy które w dużym stopniu dopomogły w wyborze książek. W 1975 roku biblioteka po raz kolejny otrzymała statut. Została przemieniona z gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. Przydzielono także dodatkowe fundusze na zakup sprzętu bibliotecznego. Biblioteka otrzymała nowe metalowe regały, szafkę na księgozbiór podręczny oraz krzesła do czytelni. 7.10.1982 Biblioteka została przeniesiona do nowego budynku z dużo większym pomieszczeniem. Zostało zorganizowane wielkie otwarcie w którym uczestniczyło radio, telewizja oraz przedstawiciele Trybuny Opolskiej. W kolejnych latach nastąpił kryzys. Zostały zlikwidowane filie biblioteczne w obecnej chwili znajduje się tylko jedna w Długomiłowicach, która mieści się w budynku Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego. W dniu 24.09. 2009 r. biblioteka w Reńskiej Wsi, zmieniła swoją siedzibę. Znajduje się dalej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi lecz w innym miejscu w nowo wyremontowanych pomieszczeniach. 

                                             MISJA I WIZJA BIBILIOTEKI

Misją Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury wśród odbiorców.
Do statutowych celów i zadań instytucji należą m.in.:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i w formie prezencyjnej (na miejscu);
– promowanie czytelnictwa i książek;
– współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców;
– podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej
 Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi realizuje projekty, konkursy, wystawy, prelekcje dostosowane do każdej grupy wiekowej odpowiadając na ich potrzeby. Staramy się budzić kreować w mieszkańcach zainteresowanie kulturą. Wyrównujemy szanse edukacyjne i tworzymy więzi współpracy. Aktywizujemy społeczność lokalną do aktywności i rozwoju. Prowadzimy innowacyjne warsztaty z różnych dziedzin, takich jak enkaustyka, odlewy gipsowe, scrapbocking. 


Każdego dnia dokładamy starań, aby dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem wrażliwości społecznej, różnorodności zainteresowań odbiorców. Jako miejsce otwarte na potrzeby społeczeństwa, stwarzamy możliwość do ciekawego i poszerzającego horyzonty myślowe sposobu spędzania czasu. Staramy się uczyć właściwych postaw od najmłodszych lat i zaszczepiać w użytkownikach zamiłowanie do czytania, przywiązanie do miejsca, budzić kreatywność i ciekawość świata